Correspondentie:
Stichting Vacances Neuromusculaires (StiVaNe)
Driehovenlaan 70
3632 BM Loenen aan de Vecht
informatie@stivane.org

StiVaNe is bij de Kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 68413386.
Bankgegevens: NL21 ABNA 0246964898 t.n.v. Stichting Vacances Neuromusculair

StiVaNe is een ANBI instelling, geregistreerd onder RSIN nummer: 857429693.

Klik hier voor meer informatie over ANBI